IMPRESSUM

Čarobna frula, digitalni br. 2, god. XXIV.

List učenika OŠ Jure Kaštelana

od travnja 2018. do travnja 2019.

Glavna urednica

MARIJA RAČIĆ, 6. c

 

UREDNIŠTVO I NOVINARI

Uredništvo

Marija Račić, 6. c (glavna urednica, Drugi turnus, Kvartoteka, Sportsko lice Savice)

Luka Matoc, 6. b (zamjenik glavne urednice, Zabavne stranice)

Eleonora Šafar, 6. a (Kaštelanopolis)

Marta Vračar, 7. b (Tema broja)

Maša Dobrić, 4. c, Vito Mrša, 6. b (Aktualno školastično)

Klara Kovač, 7. b (Međunarodni projekti)

Petra Popović, 6. b, Petra Lušić, 6. a, Tina Mimica, 6. a (Kultura i odrastanje)

Martin Jakobović, 6. b, (Drugi turnus, Kvartoteka)

Hana Urukalović, 7. b (Drugi turnus, Putovanja, Aktualno školastično, Udruga Jablani)

Lucija Duvnjak, 6. b (Drugi turnus, Ajde kajde)

Ana Kovačušić, 7. a, Marija Vrsalović, 7. c (Školski kreativci)

Niko Mrša, 6. b (Zabavne stranice)

 

 

 

Novinari

Maša Dobrić, Bianca Sakan (4. razred), Chiara Canosa (5. razred), Eleonora Šafar, Petra Popović, Tina Mimica, Petra Lušić, Luna Kozar, Luka Matoc, Vito Mrša, Niko Mrša, Martin Jakobović,  Lucija Duvnjak, Bruna Bednjanec Kahrić, Nika Heček, Ana Žeželj, Patricia Julijan, Leonarda Rašić, Marija Račić, Leonarda Komuškić, Lucija Skorić, Ivor Vidović (šesti razredi),  Marta Vračar, Klara Kovač, Marta Vukoja, Ana Kovačušić, Ana Bušnja, Marija Vrsalović, Laura Gudeljević, Hana Urukalović, Petar Rukavina, Tomislav Šikić (sedmi razredi), Nika Radić, Jana Stojić, Bruna Novak, Lovro Oršanić Gregurić, Andrija Martinec, Ema Rožić, Nika Dolušić, Katarina Gjeldum, Petra Pavlović, Marija Ivanković, Matea Tolić (osmi razredi).

OSTALI UČENICI I SURADNICI

Fotografije

Suzana Plevnik, Sanja Miloloža, Zdravka Ciglenečki, David Crnković, 8. b, arhiva Čarobne frule

 

Likovni prilozi

Marta Vračar, Ana Bušnja, Jana Stojić, Marta Kordić, Hana Demeter

 

Posebni suradnici


Lucijan Edenlandski, Oka Otonijić

 

Odrasli suradnici

Hrvoje Miloloža, dizajn i postavljanje mrežnih stranica, informatička podrška

Paula Faist Beclin, informatička podrška

Suzana Plevnik, voditeljica terenskoga istraživačkoga tima

Iva Miloloža,  likovni prilozi

Ostali suradnici

Krešimir Supanc, Paula Faist Beclin, Maja Barać, Vesna Starešinić, Zdravka Ciglenečki, Marina Lucin,  Ines Miličević, Mirela Keros, Goran Milek, Svjetlana Seljanec-Savković, Biserka Fundak-Jamičić, Ružica Artić,  Gordana Petrović, Mirena Maljković, Nada Vlajčević, Dubravka Đuretek-Šuper.

Voditeljica i lektorica

Sanja Miloloža, prof. hrvatskoga jezika