UČITELJI I SVETA FAUSTINA

UČITELJI I SVETA FAUSTINA

Poljska svetica zaslužna za širenje štovanja Božanskoga Milosrđa dijeli svoj spomendan sa Svjetskim danom učitelja 5. listopada Sveta Faustina Kowalska (Glogowiec kraj Lodza, Poljska, 25. kolovoza 1905. – Krakov, 5. listopada 1938.)Sveta Faustina umrla je s 33...