IMPRESSUM

Čarobna frula, digitalni br. 2, god. XXIV.

List učenika OŠ Jure Kaštelana

od travnja 2018. do travnja 2019.

Glavna urednica

MARIJA RAČIĆ, 7. c

 

UREDNIŠTVO I NOVINARI

Uredništvo

Marija Račić, 7. c (glavna urednica, Drugi turnus, Kvartoteka, Sportsko lice Savice)

Luka Matoc, 7. b (zamjenik glavne urednice, Zabavne stranice)

Eleonora Šafar, 7. a (Kaštelanopolis)

Marta Vračar, 8. b (Tema broja)

Maša Dobrić, 5. c, Bianca Sakan, 5. b, Anja Tounec, 5. b, Chiara Canosa, 6. b (Aktualno školastično)

Klara Kovač, 8. b (Međunarodni projekti)

Petra Popović, 7. b, Petra Lušić, 7. a, Tina Mimica, 7. a (Kultura i odrastanje)

Martin Jakobović, 7. b, Vito Mrša, 7. b (Drugi turnus, Kvartoteka)

Hana Urukalović, 8. b (Drugi turnus, Putovanja, Aktualno školastično, Udruga Jablani)

Lucija Duvnjak, 7. b (Drugi turnus, Ajde kajde)

Ema Hadžibegović, 5. b (Školski kreativci)

Niko Mrša, 7. b, Mario Petrović, 7. b (Zabavne stranice)

 

 

 

Novinari

Maša Dobrić, Bianca Sakan, Anja Tounec, Ema Hadžibegović (5. razred), Chiara Canosa, Gabrijela Petrović (6. razred), Eleonora Šafar, Petra Popović, Tina Mimica, Petra Lušić, Luka Matoc, Vito Mrša, Niko Mrša, Martin Jakobović, Lucija Duvnjak, Lucija Mić, Bruna Bednjanec Kahrić, Nika Heček, Ana Žeželj, Patricia Julijan, Marija Račić,  Ivor Vidović, Mario Petrović (sedmi razredi),  Marta Vračar, Klara Kovač, Marta Vukoja, Ana Kovačušić, Ana Bušnja, Marija Vrsalović, Laura Gudeljević, Hana Urukalović (osmi razredi).

OSTALI UČENICI I SURADNICI

Fotografije

Suzana Plevnik, Sanja Miloloža, Zdravka Ciglenečki, arhiva Čarobne frule

 

Likovni prilozi

Marta Vračar, Ana Bušnja, Jana Stojić, Marta Kordić, Hana Demeter

 

Posebni suradnici


Lucijan Edenlandski, Oka Otonijić

 

Odrasli suradnici

Hrvoje Miloloža, dizajn i postavljanje mrežnih stranica, informatička podrška

Paula Faist Beclin, informatička podrška

Suzana Plevnik, voditeljica terenskoga istraživačkoga tima

Iva Miloloža,  likovni prilozi

Ostali suradnici

Krešimir Supanc, Paula Faist Beclin, Maja Barać, Vesna Starešinić, Zdravka Ciglenečki, Marina Lucin,  Ines Miličević, Mirela Keros, Goran Milek, Svjetlana Seljanec-Savković, Biserka Fundak-Jamičić, Ružica Artić,  Gordana Petrović, Mirena Maljković, Nada Vlajčević, Dubravka Đuretek-Šuper.

Voditeljica i lektorica

Sanja Miloloža, prof. hrvatskoga jezika, učiteljica savjetnica