ISTRAŽILI SMO GOSTA

9. 01. 2022. | Tema broja

Otkrivajući značenja riječi GOST, ključne za našu ovogodišnju temu

broja, prikupili smo određenu bazu podataka. Evo do kojih smo

spoznaja došli pretražujući različite mrežne izvore znanja!Gost kao gramatička i prozodijska jedinica
Imenica muškoga roda jednine G-a tipa. (To znači da u genitivu ima nastavak –a.) Jednosložna riječ s dugosilaznim naglaskom na jedinome slogu.

Gost kao leksička jedinica
Značenje:
1. onaj koji dolazi nekome u posjet; posjetilac
2. onaj koji boravi u hotelu; turist
3. sport gostujuća momčad

U kojim sve riječima vidimo gosta?

Gost se kao korijen može “pronaći” u ovim riječima: gostov, gostujući, gostionica, gostioničar, gostioničarka, gostoprimstvo, gostoljubiv, gostoljubivost...

Gost u Hrvatskoj enciklopediji online

gost, u Crkvi bosanskoj, član crkvene hijerarhije; suradnik biskupov. Čini se da im je služba bila organizacijske naravi.

gost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 1. 2022.
 
Gost u onomastici (znanosti o imenima)
♦ m. os. imena (narodna), zast.: Dȍbrogost, Gȍstimīr, Gȍstislav, Mȉogost, Rȁdogost, Slȁvogost, Žȉvogost; hip.: Góste
◊ pr.: Gȍstić, Gostijánović, Gòstimīr (Z Slavonija), Gostimírović (Vukovar), Gostìnskī, Gȍstiša, Gòstović (160, Lika)
◊ top.: Gostínjac (Krk), Gȍstinje (Zagorje), Gòstović (Vrbovec)

Gost u kontekstu i kolokacijama
https://www.kontekst.io/hrvatski/gost
Kolokacijska baza IHJJ-a
 
Kako se gost udomaćio u rečenicama

Neki će možda pomisliti da je naš gost sve te kovčege namijenio za princa Johna umjesto za otkup našeg kralja.
A sada, naš počasni gost, senator Ernest Harrison.
Ja sam samo promatrač i ponizan gost.
Ali niste naš gost. Jasno da nisam!
Odlazi ti još jedan gost.
Lorde Willoughby, vi ste gost na mom brodu… a u meni je ostalo još malo kulturnog ponašanja… pa vam neću reći što ja mislim o ovoj ponudi.
On mi je zvijezda gost.
Ne bih htio zanovijetati, ali… malo je sumnjivo kad ti i tvoj partner… tvoja pjevačica i najbolji gost... izađu svi u isto vrijeme.
Bio sam Allenburyjev gost, ne Conniein.
Od sada ste moj gost. Zauvijek pa i u vječnosti!
Oh, ne, ne, ne, bit ćeš moj gost.
G. Butler je naš gost.
Ninotchka, nadam se da ćete biti naš gost.
Pa, sjedi, budi moj gost.
Dok je u kampu, bit će tretiran kao moj osobni gost... i bit će mu iskazana svaka ljubaznost.
Kao vaš gost.
Primio sam brzojav g. Van Meera koji je trebao biti počasni gost.
Očito svaki vaš gost ima neki razlog koji ga tjera da ostane.
Počinješ biti najbolji vlastiti gost.
Pretpostavljam da treba imati čeličnu konstrukciju i biti gost u ovoj kući.
Jedan gost se upravo odjavio.
Htio sam reći da možeš biti moj gost na putu za sjever

Gost u časopisu za suvremena likovna zbivanja

Riječ guest (gost) ima isto jezično podrijetlo kao i riječi host (domaćin), ghost (duh), hostile (neprijateljski), hostage (talac), hospitium (prihvat, prihvatilište) i hospitality (gostoprimstvo), koje redom opisuju varijante odnosa koji se uspostavlja između domaćina i gosta.

Složenost koja je inherentna tom odnosu uključuje više obveza i tenzija: zašto je gost na vratima? Odakle dolazi? Kako se zove i ima li uopće ime, i koliko je nama važno da mu znamo ime? Što želi? Moram li otvoriti vrata? …

Odgovori na ta pitanja određuju pravila gostoprimstva. Društvene, pravne i kulturne insinuacije riječi domaćin i gost ključne su za razumijevanje opsega njihova odnosa.
                                                                        (Merve Bedir; Časopis za suvremena likovna zbivanja, 2014.)

Gost u gostoprimstvu, gostoprimstvo u temelju civilizacije

Mudri su narodi znali da se gostoprimstvo isplati svima, iako pojedinačno košta svakoga

Dužnost gostoprimstva je glavni stup zapadne civilizacije, abeceda dobrog čovječanstva. U starogrčkoj kulturi stranac je bio nositelj božanske nazočnosti. U mnogim mitovima bogovi poprimaju lik stranaca u prolazu. I Odiseja je velika pouka o vrijednosti gostoprimstva (Nausikaja, Kirka…) i o ozbiljnosti njegova oskvrnuća (Polifem, Antinous). U antičko doba gostoprimstvo je čak bilo regulirano svetim obredima, koji su izražavali uzajamnost darova. Domaćin je držao do prve geste dobrodošlice, a na rastanku je gostu davao oproštajni poklon. Gost je sa svoje strane morao biti diskretan i nadasve zahvalan.

Gostoprimstvo je odnos. Stranca kojega su primali u kuću nisu pitali ni za ime ni za identitet. Da bi se pokrenula praksa gostoprimstva bilo je dovoljno naći se pred strancem u potrebi. Uzajamnost odnosa kod prihvaćanja bila je osnova saveza između osoba i zajednice, a iz tih su se saveza oblikovala temeljna pravila mirnog suživota među narodima.

Trojanski rat, legendarni simbol svih ratova, nastao je iz uskraćivanja gostoprimstva (od strane Parisa). Rimska civilizacija nastavila je priznavati svetu nepovredivost gostoprimstva, pa ga je i pravno regulirala. Biblija je stalni hvalospjev apsolutne vrijednosti gostoprimstva i dobrodošlice prema strancima, koje nerijetko naziva anđelima. Prvi veliki grijeh Sodome bio je uskraćivanje gostoprimstva trojici ljudi koji su bili gosti Abrahama i Sare kod hrasta Mamre (Knjiga postanka 18-19), a jedna od najstrašnijih biblijskih epizoda je oskvrnuće gostoprimstva – ubojito silovanje Benjaminovaca iz Gibeje (Knjiga o Sucima, 19). Kršćanstvo je prikupilo tradiciju o gostoprimstvu i protumačilo ju kao deklinaciju zapovjedi  ljubavi (agape) te izravni izraz Isusove sklonosti prema posljednjima i siromašnima: “stranac bijah i primiste me” (Mt 25,35).

                                                                                                                                     Luigino Bruni

Gost u hrvatskoj književnosti

Antologijska novela Vjekoslava Kaleba o gospodskome psu koji se pojavljuje kao iznenadni gost u sirotinjskoj kući jedne obitelji s maloumnim djetetom. Pas otmjeno jede žgance s tanjura i gleda sve pametnim očima, a onda ode.


O gostima u frazemima potražite drugi članak u Čarobnoj fruli!

Oka Otonijić, mrežni fotokolaž: SM