IMPRESUM 

www.carobna-frula.com

Čarobna frula, digitalni br. 7, god. XXIX., šk. god. 2023./2024.

List Osnovne škole Jure Kaštelana 

Ul. Vladimira Ruždjaka 2a, 10000 Zagreb

ISSN 2991-9266 

ZA IZDAVAČA

Krešimir Supanc, prof., ravnatelj mentor

Glavna urednica

GALA MATIJAŠEVIĆ, 8. B

 

UREDNIŠTVO I NOVINARI

Uredništvo

Lara Miloš, 6. b (zamjenica glavne urednice)

Gala Matijašević, 8. b (Kaštelanopolis)

Katarina Šaravanja, David Doroda, 5. a, Jan Bojanić, 6. d

(Aktualno školastično)

Stela Videk, 8. c,  Karlo Penezić, 6. a (Tema broja)

Zara Forić, 6. b, Kiara Delić, 6. b (Kultura i odrastanje)

Marina Lušić, 8. c, David Doroda, 5. a (Sportsko lice Savice)

Luka Roksandić, 6. a, Petra Tomić, 6. b (Drugi turnus)

Tonka Tounec, 6. b,  Neva Hadžibegović, 6. b (Školski kreativci)

Tia Čizmar, 6. a (Zabavne stranice)

Petra Popović  (srednjoškolsko dopisništvo)

 

Novinari

Lara Pešt, Marija Sajko, Lorena Šimić, Sara Silov, Lovro Tutić, Katarina Šaravanja, David Doroda

(5. razredi)

Luka Roksandić, Tara Roksandić, Fran Blažević, Mate Ivančić, Karlo Penezić, Domagoj Galić, Josip Jakopović, Petra Tomić, Lara Miloš, Kiara Delić, Tia Čizmar, Tonka Tounec, Jan Bojanić, Lena Ivanković

(6. razredi)

Mateo Mihael Gudeljević, Marina Lušić, Stela Videk, Antonio Dimić, Gala Matijašević, Ena Šumljak, Lucija Jurić, Lara Stanišić, Mia Levanić, Petar Čvorak, Zoran Baotić

(8. razredi)

OSTALI SURADNICI

Fotografije

Sanja Miloloža, Zdravka Ciglenečki, Elena Boljkovac, Antonio Dimić, Gala Matijašević, Zara Forić, Neva Hadžibegović, Stela Radić, Jan Bojanić, VIKI, arhiva Čarobne frule

 

Likovni prilozi

Ana Maria Maravić, Likovna grupa OŠ Jure Kaštelana, likovna ostavština umjetnice Ive Miloloža

 

Posebni suradnici


Lucijan Edenlandski, Oka Otonijić

Ilustrirala: Iva Miloloža

Glavni suradnici

Hrvoje Miloloža, dizajn i postavljanje mrežnih stranica, informatička podrška
Ines Obad, prilozi iz Školske knjižnice i terenska istraživanja

Ostali suradnici

Dubravka Đuretek-Šuper, Zdravka Ciglenečki, Elena Boljkovac, Tihana Levar, Mirela Keros,  Marina Lucin, Lada Ledić, Ana-Marija Šipoš, Goran Milek, Vesna Starešinić

Voditeljica,

odgovorna urednica i lektorica

Sanja Miloloža, prof. hrvatskoga jezika, izvrstan savjetnik

Pišite nam na sljedeće adrese:

Voditeljica časopisa

Sanja Miloloža

Za sva pitanja, pohvale i kritike na vezana za školski časopis Čarobna frula

Savjeti i pitanja učenika

Lucijan i Oka

Neki imaju Lastana, a mi imamo Lucijana i Oku. Pišite im, oni će pokušati pomoći!

Tehnička podrška

Web Administrator

Za prijavu bugova ili tehničkih grešaka na web stranici.