PRVI DAN KAO 8. B

PRVI DAN KAO 8. B

Učenici 8. r. Osnovne škole Jure Kaštelana prvi su dan nove nastavne godine stigli u Osnovnu školu Ive Andrića koja će im biti domaćin tijekom šk. god. 2021./2022. Kaštelanci će tako zadnju godinu svojega osnovnog školovanja biti gosti u Sopotu. Učenici 8. razreda...