UMJETNA INTELIGENCIJA I ETWINNING

3. 06. 2024. | Izdvajamo, Tema broja

Osnovna škola Jure Kaštelana uključena je u eTwinning projekt

Keep it clean, keep it green koji je okupio profesore

različitih predmeta iz sedam zemalja: Turske, Rumunjske,

Hrvatske, Grčke, Španjolske, Gruzije i Portugala. U hrvatskom

timu sudjeluje šestero učenika: četvero petaša i dvoje šestaša

i profesorice Šipoš i Miloloža, koja je koordinatorica projekta

za našu školu, jedinu iz Hrvatske koja je  uključena u ovaj

zanimljiv projekt o obnovljivim izvorima energije, a završni

zadatak dovršen je sa SUNO i Pictory umjetnom inteligencijom

 

OŠ Jure Kaštelana uključena je u eTwinning projekt Keep it clean, keep it green koji je okupio profesore različitih predmeta iz sedam zemalja: Turske, Rumunjske, Hrvatske, Grčke, Španjolske, Gruzije i Portugala. U hrvatskom timu sudjeluje šestero učenika: četvero petaša i dvoje šestaša i profesorice Šipoš i Miloloža, koja je i koordinatorica projekta za našu školu, jedinu iz Hrvatske koja je  uključena u ovaj zanimljiv projekt o obnovljivim izvorima energije. Za potrebe projekta profesorica Miloloža otvorila je padlet s pomoću kojega su učenici kaštelanci radili, a sudjelovali su i na različitim zoom sastancima i uključili se u sve faze projekta koji je između ostaloga specifičan i po tome što je u ostvarenju svojih zajedničkih partnerskih zadataka surađivao s umjetnom inteligencijom. Naime, završni zadatak imao je dva dijela: prvi je bio napisati ulančanu priču i generirati fotografije ili ilustracije za nju, a drugi je bio napisati pjesmu koja će se poslije uglazbiti i upotrijebiti u videu. Umjetna inteligencija tu je bila suradljiva, iako ne besprijekorna, što se tiče fotografija, ilustracija, glazbe i videa. S pomoću umjetne inteligencije kreirane su prezentacijske kartice za svaku zemlju i školu, na naslovnici članka vidite onu za Hrvatsku. Tekstove su, međutim, pisali ljudi: to nisu željeli prepustiti umjetnoj inteligenciji.

Kad biste pitali profesoricu Miloložu što ju je najviše ometalo u stvaranju elektroničke projektne knjige koja će uskoro biti gotova, sigurno biste dobili odgovor kako ju je naživciralo generiranje slika koje još uvijek AI treba dobro usavršiti: tako nije rijedak slučaj da vam u AI generiranoj fotografiji ili ilustraciji ljudi/likovi imaju po šest ili sedam prstiju, dva koljena na istoj nozi, da sjede u klupi umjesto na stolcu za klupom ili da su lica deformirana. AI nastoji u što kraćem vremenu generirati sliku po uputi i stvara svoje prečace. Primjerice, u jednoj slici u zajedničkoj priči Levo and Daisy mlada djevojka u utočištu za životinje držala je nepostojeću životinju: na tijelu orla nalazila se glava divlje mačke. Takve je stvari trebalo čistiti.

Uskoro pripremamo velik članak o tom projektu u kojem su sudjelovali Katarina, David, Lara i Lorena iz 5. razreda i Karolina i Roko iz 6. razreda, a sada slobodno poslušajte zajedničku pjesmu nastalu suradnjom 18 partnerskih škola s 23 profesora i puuuuuno učenika. Za generiranje glazbe i vokala upotrijebljen je SUNO AI, a za video PICTORY AI.

 

 

Jure Kaštelana Elementary School is involved in the eTwinning

project Keep it Clean,  keep it green which brought together

professors of various subjects from seven countries: Turkey,

Romania, Croatia, Greece, Spain, Georgia and Portugal. Six

students participate in the Croatian team: four the fifth and

two  sixthgraders and professors Šipoš and Miloloža, who is

also project coordinator for our school, the only one from

Croatia  who is involved in this interesting project about

renewable energy sources, and the final task was completed 

by the partners using SUNO and Pictory artificial intelligence 

 

Elementary School Jure Kaštelana is involved in the eTwinning project Keep it clean, keep it green, which brought together professors of various subjects from seven countries: Turkey, Romania, Croatia, Greece, Spain, Georgia and Portugal. The Croatian team includes six students: four the fifth and two sixthgrades and professors Šipoš and Miloloža, who is also the project coordinator for our school, the only one from Croatia involved in this interesting project about renewable energy sources. For the purposes of the project, Professor Miloloža opened a padlet with which students from Kaštela worked, and participated in various zoom meetings and participated in all phases of the project, which is, among other things, specific in that he collaborated with artificial intelligence in the realization of his joint partner tasks. Namely, the final task had two parts: the first was to write a chain story and generate photos or illustrations for it, and the second was to write a song that would later be set to music and used in the video. Artificial intelligence here has been collaborative, though not flawless, in terms of photographs, illustrations, music and video. With the help of artificial intelligence, presentation cards have been created for each country and school, on the cover of the article you can see the one for Croatia. The texts, however, were written by humans: they didn’t want to leave it to artificial intelligence.

If you were to ask Professor Miloloža what hindered her the most in creating an electronic project book that will soon be finished, you would surely get the answer that she was annoyed by the generation of images that still need to be perfected by AI: so it is not uncommon for you to have six or seven fingers in an AI-generated photo or illustration,  two knees on the same leg, to sit in a bench instead of a chair at the bench or to have their faces deformed. AI strives to generate a directed image in as short a time as possible and creates its own shortcuts. For example, in one picture in the joint story Levo and Daisy, a young girl in an animal sanctuary kept a non-existent animal: on the body of an eagle was the head of a wild cat. Such things had to be cleaned up.

 

When AI generates your picture, beware: you might get more fingers or fewer letters than you need Foto: Sanja Miloloža

 

Soon we are preparing a big article about this project in which Katarina, David, Lara and Lorena from the 5th grade and Karolina and Roko from the 6th grade participated, and now feel free to listen to a joint song created by the collaboration of 18 partner schools with 23 professors and lot’s of students. SUNO AI was used to generate music and vocals, and PICTORY AI for video.


Oka Otonijić, foto: Sanja Miloloža

Sve objave iz rubrike Povratak na naslovnicu

NAJNOVIJE

Medijski kutak

Školska himna

Strahomatika (Film)

Kaštelanci državni prvaci u badmintonu

E-knjige

Matoševim tragom

S. Miloloža, M. Jašek et al., Matoševim tragom kreacije, KROACIJE

S. Miloloža, M. Jašek et al.,

 


Prelistaj sve E-knjige


Medijski retrovizor

Pjesma živom pjesniku

Svijet Kaštelanaca

Borna čestita 50. rođendan škole

Pozdrav osmaši

Posebni suradnici

Lucijan i Oka